شغل: امپراتور

آهای ملت سیستم دموکراسی هزارتو ما رو مجبور کرده که راجع به دیکتاتوری مطلب بنویسیم. موضوع دیکته شده امپراتوری است اما از آنجا که هر امپراتوری نیاز به یک امپراتور دارد ما از امپراتور شروع میکنیم و باز هم از آنجا که امپراتور یودن یک شغل است نه یک دکترای افتخاری ما از زاویه شغلی یک امپراتور به موضوع دخول میکنیم. ( با هر دو پا)

امپراتور شخصی است که بر یک امپراتوری حکومت میکند. امپراتور بودن یک شغل مردانه است که بدور از حضور فمینیستها و برابریطلبان جنسی وارد عرصه مشاغل سیاسی شده بوده است. امپراتور اگر زورگو و مستبد نباشد اسمش رئیسجمهور خواهد بود و سرزمین تحت حاکمیتش بجای امپراتوری، کشور خواهد بود. از آنجا که امپراتورها مثل دایناسورها دچار انقطاع نسل شده‌اند، امپراتوری اصیل را فقط میتوان در نقشه‌های قدیمی جستجو کرد هر چند که هم اکنون نسخه‌های دیجیتال آن برای سرگرمی موجود است.

امپراتوری حکومتی است که بر اساس زور و استبداد شکل میگیرد و قند و عسل! میخورید اگر میگوئید که حکومت اردشیر دادگر و یا هخامنشیان امپراتوری بوده است و اگر بوده است باز هم شکرپاره! می‌خورید اگر از آنها بعنوان حاکمانی عادل و دادگر یاد می‌کنید.

اگر می‌خواهید روزی امپراتور شوید حتما باید سربازی رفته باشید چرا که هیچ امپراتور در تاریخ با کارت معافیت امپراتور نگشته است و هیچ حکومت امپراتوری‌ای بدون اسلحه و جنگ شکل نگرفته است. بنابراین اگر تصور کنید که امپراتور شبیه شاهنشاه است زیاد بیراه نرفته‌اید اما شربت زعفران! می‌خورید اگر تصور می‌کنید که ایران روزی امپراتوری بوده است.

در تاریخ دو گونه امپراتور وجود داشته. نوع اول با ت دو نقطه نوشته می‌شده و نوع دوم با ط دسته‌دار. امپراتوران دو نقطه با قدرت و زورگوئی خودشون به حکومت می‌رسیدند اما امپراطوران دسته‌دار به‌عنوان دست‌نشانده ایفای نقش می‌کردند اگر خلافی از آن‌ها سرمی‌زد از دسته‌شون می‌گرفتن و می‌فرستادنشون مصر تا مریض بشن و بمیرن.

امپراتوری شغلی است که برای احراز آن نیاز به موارد زیر دارید:
1- یک مشت ملت بدبخت و علیل و ترسو
2- مقدار متنابهی سرزمین بایر و خشک
3- چند فقره فرمانده که سطح آرزومندیشان به امپراتوری نرسد
4- دو سه تا نقشه حمله و کشتار و خونریزی
5- زمان کافی برای مسافرت و سرکشی به سرزمین تحت حکومت

موارد لازم برای دوران امپراتوری:
1- یک عدد تاج، کلاه یا عمامه و دستار (هر چیزی که روی سرتون قرار بگیره بجز مو)
2- مقداری حمایل و نشان رنگ و وارنگ که روی سمت چپ سینه‌ی مبارکتون آویزان خواهد بود
3- چند عدد اتوی بخار فرد اعلا برای ایجاد خط اتو بر شلوار و یونیفورم شما
4- مقدار متنابهی قرص وایاگرا برای تشکیل دودمان و خاندان امپراتوری
5- عمر کافی تا لحظه‌ی مرگ در جنگ توسط فرماندهان خودی یا کشته شدن بدست یکی از فرزندان

موارد لازم برای بعد از امپراتوری :
1- یکی دو فقره شاعر عارف مسلک و عاشق جهت سرودن مدایح
2- دو سه نفر تاریخ‌نویس قلم به مزد
3- یک معمار ممتاز برای ساخت مقبره در اشکال مثلثی یا مربعی
4- چند هزار سال فاصله برای اینکه موضوع ماهنامه هزارتو شوید
5- یک عدد کلاغ سیاه برای نوشتن درباره شما
نظرات ارسال شده

هیچ نظری تا به حال ارسال نشده است.