امپراطوری‌هایی از نوع دیگر

امپراطوری‌ها از روی نقشه‌های جغرافیایی که هر سال از سوی ناشران گیتاشناسی در سراسر جهان منتشر می‌شود حذف شده‌اند و دیگر مدت زمان مدیدی است که شما نامی از امپراطوری ایران، روم، عثمانی و حتا اتریش – مجارستان نمی‌بینید و اگر هم کشوری مانند ژاپن را ببینیم متوجه می‌شویم که از آن هیبت امپراطوری کشورگشا و استعمارگر چیزی جز یک کاخ و امپراطوری با لباس های کهن امپراطوران برجای نمانده است. اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً و به طور قطع می‌توان از محو شدن امپراطوری‌ها سخن گفت؟
می‌توان از فروپاشی امپراطوری‌های سیاسی سخن به میان آورد ولی آنچه که جای آنها را گرفته آن چیزی است که مارکس (حتا به گفته پوپر که یک ضد مارکسیست است) به درستی به اهمیت آن اشاره کرد، یعنی«اقتصاد».
در دنیای کنونی هر روز شاهد هستیم که شرکت‌ غول‌آسایی با شرکتی دیگر ادغام شده برای آنکه هر چه بیشتر بتواند امپراطوری خود را در عرصه بازار آزاد به رخ حریفان بکشد. دیگر به جای آنکه با مسلسل و توپ و لشکرکشی به کشورهای همدیگر حمله کنند با اجناس و محصولات خود بازار کشور رقیب را اشباع می‌کنند و اقتصاد آن کشور را فلج می‌کنند و آن را به نوعی وابستگی اقتصادی می‌کشند. حتا کشوری مانند جمهوری خلق چین نیز در این چند سال اخیر با سرعت هرچه بیشتر به قافله کشورهایی پیوسته که از اقتصاد بازار حمایت می‌کنند و از سوی دیگر به جای آنکه افراد یک کشور را به اسارت بگیرند کسانی که دارای هوش و استعداد هستند را با کارت سبز یا اعطای شهروندی و یا درخواست پذیرش از سوی یک دانشگاه به اسارت می‌گیرند. امپراطوری دیگری که آن هم باز در اصل به همین امپراطوری‌های اقتصادی برمی‌گردد امپراطورهای دنیای مجازی یا همان اینترنت است که حتا در اید‌ئولوژی‌زده‌ترین کشورهای دنیا هم رخنه کرده است و پایه‌های حکومت آنها را متزلزل گردانیده است.
در آخر نیز نمی‌توان گفت که امپراطوری‌های سیاسی هم به صورت کامل از بین رفته‌اند. بلکه جای خودشان را به پیمان‌های منطقه‌ای و فراملی داده‌اند تا از این طریق در برابر امپراطوری‌های دیگر که بوجود آمده‌اند (اما به صورت امپراطوری که خودشان در پی آن هستند) ایستادگی کنند و منافع خودشان را بیش از پیش تامین کنند. نمونه بارز این اتحادها، اتحادیه اروپاست که با امپراطوری و حکومت یکه‌تاز امریکا به مبارزه برخاسته است.
آنچه که مشهود است تغییر نوع امپراطوری‌ها و روشی است که در پیش گرفته‌اند و نه نابودی امپراطوری‌ها.
نظرات ارسال شده

هیچ نظری تا به حال ارسال نشده است.