برشهايی از فضا-زمان من

اگر کسی از اين عکس‌ها استفاده می‌کند، لطفاً منبع و عکاس آن را ذکر کند و با ايميل به من اطلاع دهد.

داخلی:


راه پله


طاق ضربی فرنگی
University of Greenwich - student centre


راه‌پله


معماری داخلی


خارجی:


ماه نو


شغل: جنگ
يکی از دفترهای استخدام نيروهای داوطلب ارتش سلطنتی بريتانيا


اسکاتلند، قلعه ی دوناتور


گرمای گُل‌شعله‌ها


English backyard garden with many jet traces in the sky


خط افق


غروب


گرينيچ


خلوت خيابان
برف بدون رد


پرسوناژ:


مهربونی


بانوی کبوترها
با قامتی خميده، شايد از يک عمر دانه‌پاشی


پرتره


بابابزرگ
با نوه و نتيجه‌اش


موزه:


از ميان هيچ
يکی از مجسمه‌های «هيچ» اثر پرويز تناولی، بريتيش ميوزيوم تابستان 2006


شير زخمی عراقی
نقش‌برجسته‌های بابلی از شکار شاهانه‌ی شير، مربوط به حدود پنج هزاره قبل (بريتيش ميوزيوم)


مترو:


هنگامه‌ی گشايش
وقتی درهای قطار باز می‌شوند، ايستگاه Canary Wharf در متروی لندن


پارانويا
«نکنيد کاری که به کيف‌تان مشکوک شويم»


خفه! (خفن)
پيش‌گيری از وضعيت مصيبت‌باری که همه در سر و صدای قطار موزيک با هدفون گوش می‌کنند و ناخودآگاه صدايش را زياد می‌کنند.


انتزاع:


چای روغن‌بسته
محصول آب مزخرف تيمز


آهنگ راه‌رو


اخلال
نويز می‌تواند فعاليت جسمی يا روانی را مختل کند بدون آن که حتی طرف را بيدار کند.


راه‌پله


لوبيا قرمز
خيلی قرمز - عکس دست‌کاری نشده، نژاد لوبيا خراب است.

اگر کسی از اين عکس‌ها استفاده می‌کند، لطفاً منبع و عکاس آن را ذکر کند و با ايميل به من اطلاع دهد.
نظرات ارسال شده
sum1 در 11 مهر 1390
عکسهای زیبایی گرفتین با فضاهای جالب.
موفق باشین.

email | website