تبعیدی «Ninhil»

همه‌ى راه‌هاى این جزیره
مه‌گرفته
و بن‌بست است.
و من
غوطه‌ور در دلتنگی مبهم دور.
و من
ساکن بی‌قرار لحظه‌های خالی خلوت.
و من
در انتظار طلوع خوشه انگور.
...
آه
جوهر در گلوگاه خودنويسم خشكيد
نازنین
اى دفترچه‌ى صبور!
نظرات ارسال شده

هیچ نظری تا به حال ارسال نشده است.