چگونه هویت را گوگل کنیم!

آهای ملت، ساده‌ترین ‌راه برای نوشتن یک مقاله، گوگل کردن موضوع مقاله در اینترنت است. بزرگترین خاصیت چنین جستجویی یافتن مطالبی است که اگر قرار بود به ذهن خود شما خطور کند قرنها طول می‌کشید اما در طول یک کلیک می‌توانید خود را نویسنده آن تصور کنید و با استعانت از فرامین کپی و انتقال آنها به صفحه خالی مقاله، خودتان نویسنده شوید.

وقتی هویت را جستجو می‌کنید عموما به گزاره‌هایی می‌رسید که در نهایت از شما یک فقره شخص بدهکار به نیاکان می‌سازند که بزرگترین اتهام شما عدم نگاهبانی و حفاظت از آن‌چیزی است که آنها انجام داده‌اند و شما نمی‌دانید چیست. چه خوب و چه بد. و عموماً برای دو قبضه کردن چنین بدهکاری واژه هویت را با واژه‌ای دیگر دچار هم‌آمیزی مفرط می‌کنند و از آن عبارتی می‌سازند که راه در رو آن بسیار سخت است. مانند هویت ملی، هویت دینی، هویت قبیله‌ای، هویت نژادی، هویت زبانی، هویت...

از طرفی دیگر (یعنی اونطرف) وقتی هویت را جستجو می‌کنید به گزاره‌هایی هم می‌رسید که تا قبل از آن تصور می‌کردید تنها به ذهن شما خطور کرده و کمی تا قسمتی ناراحت می‌شوید که کسی قبل از شما ذهن مشابهی داشته اما اصولا در چنین زمانی می‌توانید آنرا شاهد مثال تایید نظر خودتان فرض کنید.

اگر کمی تا قسمتی شانس بیاورید و در تببین هویت به نتیجه‌ای برسید مشکل بعدی شما ایجاد رابطه بین آن مفهوم با خود شما خواهد بود.یعنی رابطه شخصیت با هویت. صد البته که این را هم می‌توانید گوگل کنید اما یادتان باشد که گوگل کردن یک عبارت بیشتر شما را متوهم خواهد کرد. از شما چه پنهان گوگل رابطه را نمی‌شناسد. مثلا نمی‌داند باید کدام تعریف هویت را در مقابل کدام تعریف شخصیت، متباین فرض کند تا به تضاد ذاتی نرسد.

در چنین مواردی پیشنهاد می‌شود ایتدا شخصیت خودتان را گوگل کنید. اما یادتان باشد برای جستجو فقط کلمه شخصیت را ذکر کنید و فعلا خودتان را حذف کنید. نتایج حاصل از جستجوی شخصیت بیشمار است. اگر حوصله کنید که چند میلیون نتیجه جستجو را بخوانید که هیچ. اما اگر عجله دارید همان اولین نتیجه را انتخاب کنید. البته کمی شانسی خواهد بود اما چون از نظر الگوریتم جستجوی گوگل بیشترین مراجعه را داشته بنابراین مربوط به اکثریت کسانی است که در جستجوی شخصیت خودشان بوده‌اند و چه بسا شما از همان اکثریت باشید.

پس از درک هویت و شخصیت، شما نیاز به تعیین معیار زمان دارید. یعنی چگونه شخصیتی، یا چه هویتی، در چه زمانی. صد البته که شما در آینده زندگی نمی‌کنید و چون هنوز نمرده‌اید به گذشته نیز مربوط نیستید و باید در زمان حال جستجو کنید. اما یک فرآیند بغرنج در این مرحله حادث می‌شود.

از نظر فلسفی! هر آنچه قابل جستجو کردن باشد متعلق به گذشته است. یعنی قبل از پیدایش آن توسط شما موجود بوده است. چه یک لحظه قبل و چه یک قرن قبل. بنابراین نتیجه گیری شما از جنس کشف خواهد بود. کشف کردن زیباترین فرآیند دوران کودکی است. بنابراین کودکانه‌ترین‌ شکل فلسفه، دوست داشتنی‌ترین‌ نوع فلسفه است. به همین دلیل کودکانه، جستجوی شخصیت در زمان حال محال می‌نماید و این همان نقطه بغرنج ماجراست.

اگر شما بتوانید با استعانت از گوگل نتیجه رضایت‌بخشی برای زمان بیابید یک گام دیگر در پیش دارید و آن مکان است. اینکه شخصیت شما در چه زمانی و چه مکانی باید در بر دارنده چه هویتی باشد. مکان‌یابی از طریق گوگل شما را با تجربه‌ای آشنا می‌کند تا بحال امکان آشنائی با آن را نداشته‌اید و آن مکان یابی از بالاست.

تمامی تجربه و آموزه‌های شما از مکان در طول زندگی مربوط به ارتفاع پائین است که صد البته به قد شما بستگی دارد. مثلا افق برایتان همیشه یک هدف بوده است اما وقتی با استعانت از نقشه گوگل مکان خود را از آسمان بازنگری می‌کنید افق به لبه تبدیل می‌شود و ارزش هدفمندی خودش را از دست می‌دهد.

اگر بخواهیم از مسیر اصلی بحث که همانا نحوه گوگل کردن هویت است دور نرویم می‌توانیم عوامل مورد نیاز (شخصیت، زمان و مکان) را به صورت پیش‌فرض تصور کرده و در چند ساعت یک مقاله جانانه پر از استدلالات متقن از روی اینترنت کپی کرده و در ازای دریافت حق‌التحریر ارائه دهیم.

مستنداتی که در چنین نوع نگارشی بسیار متقن می‌نمایند عبارتند از چندین عدد بنای قدیمی با کمی نوشته و حجاری و این حرفا برای رجوع به مطلب. چند فقره کتاب خطی و خاک گرفته به زبانی که کسی نمی‌فهمد، چندین بیت شعر و عبارات نغز و ضرب المثل و داستان، حداقل یک فقره فیلسوف مرده که بتوانیم هر حرفی را به او منتسب کنیم، چندین نقش و نگار کج و معوج و قدیمی، یکی دو فقره شجره‌نامه دراز و...

به هر حال امیدوارم که نتایج پیش فرض جستجوی هویت بدردتان بخورد و بتوانید امشب با آرامش خیال سر بر بالش بگذارید و نگران هویت فرزندانتان در آینده نباشید. نیاکانمان که چنین کردند و جواب داد.
نظرات ارسال شده

هیچ نظری تا به حال ارسال نشده است.