عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : philosophy.blogfa.com
ایمیل : mim_ansari@yahoo.com

معرفی :
تنها زمانی سوژه به درکی درست از هویت خویش می‌رسد که توسط دیگری مورد خطاب قرار گرفته، بازخواست و استیضاح شود؛ کیستی؟ و چه می‌خواهی؟ بر همین اساس زیاد فرقی نمی‌کند که کی-ام؟ کجا-ام؟ و چه‌کاره-ام؟ و پس از سال‌ها هنوز نمی‌دانم چرا اینجام؟ و چه می‌خواهم؟

فهرست مقالات:
سرطان هستی (وجود)
راز، سکوت، فلسفه (سکوت)
آخرین امپراتوری (امپراطوری)
کتاب‌های مسافر (سفر)
فلسفه اخلاق برای همه (اخلاق)
امید به‌جاى تردید (تردید)
سیاست‌زدایی برای جنگ فانتزی (جنگ)
خیابان یکطرفه؛ وبلاگی که والتر بنیامین نوشت (رسانه)
پانزده تز در باب هنر معاصر آلن بدیو (نوشتن)
فراسوی اصل سانسور (لذت)
هویت‌یابی رادیکال (هویت)
بالاتر از سیاهی رنگی هست (رنگ)
بي‌زار از تمامِ روان‌هاي بره‌وار (گوسفند)
مازاد زندگی (هزارتو)