عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : omid.khushe.ir/weblog
ایمیل : omilani@gmail.com

معرفی :
همه‌کاره‌یِ هیچ‌کاره.

فهرست مقالات:
یک تجاوزِ کوچولو، ترافیکی در دفاع از مرگ (وجود)
سکوت (سکوت)