عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.3pnood.blogspot.com
ایمیل : 3pnood@gmail.com

معرفی :
متولد 1350 تحصیلات کارشناسی کارگردانی سینما ،کاردانی عمران سینما را می‌خواستم اما افسوس که او مرا نخواست و اگر در این عشق یک سویه شری هم بود به خیر تبدیل شد و داستان و ادبیات منجی من.

فهرست مقالات:
معلق در تاریکی قعر چاه یا سیاره‌ای ناشناخته (وجود)
کریستال‌های صدادزد (داستان‌واره) (سکوت)
آخرین امپراتور یا سایکو (امپراطوری)
حالا، هنوز (سفر)
نقش اخلاق در پردازش شخصیت یک روایت (اخلاق)
وقت شک (تردید)
تصویر تزئینی نیست! (تصویر)
برای چه آرزو می‌کنم نویسنده شوم؟ (نوشتن)
بچین بساط ُ (مستی)
هم‌خواب‌بینی (خواب)
مافیا؛ تحلیل، دروغ و هنر بازیگری (بازی)
گردو ... شکستم (فاصله)
وقتی که فرق کند (قمار)
اشارتی به آرامش (هزارتو)