عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : manib.blogfa.com
ایمیل : mani_b123@yahoo.de

معرفی :
جامعه‌شناس هستم. چیز می‌نویسم، زیرا کار دیگری از من برنمی‌آید. اصول دین من این است: «نه بدین گونه، نه بدان گونه، بلکه به گونه‌ای دیگر» که البته نمی‌توانم همیشه به آن پایبند باشم.

فهرست مقالات:
مرگ به «من» مربوط نیست (مرگ)
در نقد مکتب کاکلیسم (امپراطوری)
در راه (سفر)
این‌جور موقع‌ها (اخلاق)
داستان تکراری (تردید)
ملاقات با هیلدا (تصویر)
تبعیدی «Ninhil» (نوشتن)
نصرت‌حیدری، داستان یک آدم نشانه‌دار (نشانه)
نامه از آسایشگاه (هزارتو)