عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : fava.blogfa.com
ایمیل : alvandi@gmail.com

معرفی :
پدرام الوندی، روزنامه‌نگار، و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

فهرست مقالات:
شاید مرگی در کار نباشد... (مرگ)
دوردنیا در 10 سال (سفر)
اخلاق ایرانی (اخلاق)
تنها نمی‌مانید (تنهایی)