عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : tighmahi.blogspot.com
ایمیل : tighmahi@yahoo.com

معرفی :
می‌نویسم... و این تنها لذت زندگی کوچکم‌ست... همین...

فهرست مقالات:
تمام آن چه گذشت... (جنگ)
می‌روم با باد (نوستالژی)
کاغذ‌های چهارخانه با طعم چای لیمو... (نوشتن)
پایه‌ی مستی ما، این جماعت کور کچلند... (مستی)
مثل دو تا روانشناس جویای نام! (لذت)