عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : vaghef.moflog.com
ایمیل : majnoone2003@yahoo.com

معرفی :
پدر و مادرم هرگز نمی‌تونن از پس توجیه به دنیا آوردن من بر بیان! هیچ وقت نفهمیدم چرا اینکار را کردند! این اقدام شنیع روز 14 شهریور 1363 صورت گرفت و من به دنیا آمدم! از همان بچه‌گی اهل کتاب بودم. یعنی پاره کردن کتاب را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دادم.(فکر بد نکن بی‌ادب!). در حال حاضر دانشجوی مدیریت هستم. در 9 بهمن 1383 یک فروند زن گرفتم و هنوز هیچ بچه‌ای ندارم! به قول عرفا: « پیر شدیم هیشکی بهمون نگفت بابا!»

فهرست مقالات:
چی میل دارید؟ تاملی وجودی (وجود)
سکوت (سکوت)
دوست داشتش تو رو كشتت، زنده نكرد... (مرگ)
بر علیه اخلاق (اخلاق)
بطالت امر موقت (جنگ)
ساختار تصویری استعاره (تصویر)
escritura (نوشتن)
دین‌شناسی؟ (نشانه)
ابراهیم! ای پدر ایمان! (گوسفند)
خدمت بيگم خانوم (فاصله)
از نامه‌هاي جا مانده در اداره پست (خدا)
سلام آقای پیکوفسکی! (هزارتو)