عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : untoldstory.blogfa.com
ایمیل : siavash_kn@yahoo.com

معرفی :
مرثیه‌ای برای یک رویا.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار.
بوی خوش زن.
ساعت ها.
رقصنده در تاریکی.
و ...
شاید وقتی دیگر.

تا به حال به نام فیلم‌ها دقیق شده‌اید؟
هر یک از نام‌ها به تنهایی بیوگرافی من است و با هم نیز.

فهرست مقالات:
جنگ و سینما: دوست یا دشمن (جنگ)