عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : hermesmarana.blogspot.com
ایمیل : ramin_gb@yahoo.com

معرفی :
به آن اسم درون ایمیل‌مان خیلی توجه نکنید. سر هرمس مارانای بزرگ هستیم و معمار هستیم و شیفته‌ی ادبیات و سینما و کمی هم البته، معماری.

فهرست مقالات:
اس‌ام‌اس (رسانه)
تصویر تِئا (تصویر)
نوستالژی آبکی (نوستالژی)
ما دقیقن آنی نیستیم که می‌نماییم (هویت)
خدابیامرز فروید و اینا (خواب)
بنفش، آن بنفشِ مقدس (رنگ)
در مراتب یا ما را چه به خیانت (خیانت)
به خاطرِ کوزه‌به‌سرها (روشنفکری)
مگر چیزی جز تنهایی هم هست؟ (تنهایی)
جاودانه‌گیِ شرم و آش (آیین های فردی)
کدام قمارِ دیگر؟ (قمار)