عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.noghtevis.blogspot.com
ایمیل : n_eht@yahoo.com

معرفی :
پیشه‌ام این است که با تصویر روایت دیگری بر متن بیاورم ؛ و خواندن و نوشتن دلمشغولیم. وقتی به دنیا آمدم نامی نداشتم.حالا بعضی‌ها نگین احتسابیان صدایم می‌زنند؛ بقیه هم اصلاً صدا نمی‌زنند.

فهرست مقالات:
قالی ایرانی (مستی)
چه کسی به شب‌نشینی خواهد رفت؟ (نشانه)
عمده‌فروشی استخوان-سوز (لذت)
برهنگی با شیر و بی شکر (هویت)
سفیدِ کمرنگ : "دودو"دیگر دود نکرد (رنگ)
آهنگ-به-هوا (بازی)
بارش دانه‌برف‌ها برخرابه‌ی آدم‌برفی (خیانت)
حکمت ‌فراموش‌شده‌ی ‌فاصله‌خواری (فاصله)
سفر‌ ِ شهر (شهر)
ستایش هوا (رقص)
شرافت تخم‌مرغی (قمار)
سفیدِ گرم (خدا)
كلمه (هزارتو)