عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : limbosis.blogspot.com
ایمیل : osmosiiis@yahoo.com

معرفی :
شغل من اندوه‌ستیزی است، از تعصب بیزارم و دوست دارم باور کنم که زندگی صرفاً بزرگداشتی‌ست برای ما آدم‌ها و رابطه‌هایمان.

فهرست مقالات:
اگه ‌فردا بارون نیاد و شنبه رو هم كنسل كنم (لذت)
چشاتو باز كن، يخ می‌زنی، شترق... (خواب)
قضيه‌ی ناخن وتخته سياه (تنهایی)
مردی دراز، به نام آسفالت (شهر)
تاپ منجوق‌دوزی‌شده‌ی مجلسی موجود است (آیین های فردی)