عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.SoloGen.net
ایمیل : SoloGen@SoloGen.net

معرفی :
امیرمسعود فرهمند -که گاهی سولوژن هم صدای‌اش می‌کنند- زیر بمباران به دنیا آمد و آرزو دارد در دنیای بدون درد و رنج و مرگ بمیرد. وقتی از او می‌پرسیم، سخت‌اش است بگوید چه چیزی را بیشتر از همه دوست دارد؛ اما اگر خیلی اصرار کنیم می‌گوید «دانستن» را و بعدش آرام زیر لب نجوا می‌کند «زنده بودن‌ام اما به آدم‌های‌ام است».

فهرست مقالات:
از لذت و آدم‌ها (لذت)
یک مغازله‌ی کوچولو پس از خواب (خواب)
بازی با زندگی (بازی)
گزاره‌هایی درباره‌ی تنهایی (تنهایی)
هزارتو، مجمع‌الجزایر تک‌گویان (هزارتو)