عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : c-g-jung.blogspot.com
ایمیل : nima_gh1980@yahoo.com

معرفی :
ارسطو در ابتدای رساله‌ی سیاست‌(politics) اش می‌نویسد که انسان در اساس جانوری است مدنی الطبع، یعنی جانوری‌ست که در شهر زندگی می‌کند. آنگاه اضافه می‌کند، آنان که در شهر مآوا ندارند، بلکه در کوه‌ها و دشت‌ها، یا دیوان و ددانند یا ایزدان و ایزدبانوان! از آنجا که ارسطو در نظر داشت در مورد این جانور مدنی الطبع بیاندیشد و بنویسد، هیچ‌گاه در مورد جانوری که در شهر متولد می‌شود و به کوه می‌رود چیزی نگفت و ننوشت! در حالی که تاریخ بشر از این جانوران کم سراغ ندارد. بعضی از آنها نام‌شان در هاله‌ی افسانه و اسطوره باقی مانده است: کیخسرو، لائوتزه، بودا، موسی... و کثیری دیگر را اصلاً نامی نمانده است. اینکه چهره‌ی این افراد در سایه روشن اسطوره مبهم است دقیقا به همین نکته برمی‌گردد که آنان در طبقه‌بندی‌های فلاسفه حتی اگر به بزرگی ارسطو باشند نمی‌گنجند. اصولاً دانش متعارف به این دست جانوران نمی‌پردازد. همین قدر می‌دانیم که اینان جانورانی هستند که محل زیست‌شان را از شهر به کوهستان تغییر می‌دهند. اینان چه بسا همان گذرکردگان از مدنیت به الوهیت‌اند... در نظر دارم از مدنیت عبور کنم...

فهرست مقالات:
کابوس‌های دکارت (خواب)
خندیدن یا نخندیدن، مسآله این است! (روشنفکری)
راز یزدان شناسی (تأملات فوئرباخی) (خدا)