عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : masinice.blogspot.com
ایمیل : Masoudeh@gmail.com

معرفی :
گاهی هست که چیزی می‌بینم. بی‌تفسیر و مبدا و مقصدی. دنیایی از جنس پیاده‌روهای خاکستری که فقط طی می‌شوند. عمرم را صرف صفر و یک کرده‌ام و نوشتن را بی‌قید دوست دارم؛ بدون ملزم بودن به توضیحی.

فهرست مقالات:
بخواب مردِ من (خیانت)
اقیانوس (فاصله)
پنجاهمین روز (تنهایی)
یکی از هزار (رقص)
نجواهای جاده‌ای (آیین های فردی)
حرامزاده (قمار)