عضویت : عضو هزارتو
وب سایت :
ایمیل : aza_kamyar@yahoo.com

معرفی :
آزاده ام فقط، کامیار یادگاری است از پدرم. یادگاری هم که میدانید چه وضعی دارد، با توست اما مال تو نیست، مثل دستمالی که اتلو داد به دزدمونا.

فهرست مقالات:
قهوه‌ای پر‌ رنگ (رنگ)
دوسِت دارم؟ (بازی)
ترجمه: آن زن زشت، آن زن زیبا (خیانت)
حیات مرگ در گفتمان روشنفکری سرگردان (روشنفکری)
می‌مانی در تاریکی (تنهایی)
چَکِه‌سِما: ضربان قلب زمین در سینه من (رقص)
هفت (خدا)
هزارتو: (هزارتو)