عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : pandopan.persianblog.ir
ایمیل : sasanassi@yahoo.com

معرفی :
ساسان م. ک. عاصی هستم، تماماً. این تنها چیزی‌ست که تا حدودی قطعاً به آن اطمینان دارم... تازه نوشتن را آغاز کرده بودم که خواستم فیزیکدان یا فضانورد بشوم و تصمیم گرفتم موسیقی بخوانم و وقتی فهمیدم استعداد چندانی در طراحی و هنرهای تجسمی ندارم مدتی دانشجوی بازیگری تئاتر شدم، چند بار کارگردانی کردم و بعد بیرون نشستم تا بنویسم؛ برای همین چند سال است اگر کسی بپرسد چه‌کاره‌ای، جواب می‌دهم: نویسنده. شیفته‌ی متون‌ هستم و دلبسته‌ی فانتزی.

فهرست مقالات:
اِشکِنَکِ قایم‌باشک (بازی)
با مسئولیت محدود (خیانت)
دیالکتیک لذت (فاصله)
کارای سی ‌قرنی (تنهایی)
آن شهرها و تهران (شهر)
خواستِ حرکت (رقص)
در پیشگاهِ زمان، در معبدِ جهان (آیین های فردی)
کلمه دست کی بود؟ (خدا)
روی ازین نیمه سرخ و زان‌سو زرد * (هزارتو)