عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : roseola.blogfa.com
ایمیل : Roseola_r@yahoo.com

معرفی :
حالا بیا «من»ِ خودشیفته را در چند خط خلاصه کن: ...! «امروز» می‌نوشم، می‌رقصم، می‌خندم، می‌بوسم، می‌لغزم، می‌بخشم. «فردا»، فرصتی باشد، به هدف‌های والای «دیروز» می‌رسم. «امروز» سرمه‌ام. «دیروز» یادم نمی‌آید. «فردا» خدا داند.

فهرست مقالات:
در را پشت سرت ببند (خیانت)