عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : www.righthook.blogfa.com
ایمیل : shahrzad356@yahoo.com

معرفی :
کودکیم همواره با اشتیاق دانستن چیزهای ممنوع یا پرداختن به بدیهیات معمول گره خورده است. اکنون می‌توانم درک کنم در دل کسانی که داﺋﻤﺎ آنها را آماج سوالهای بی سروته و بی‌پاسخم قرار می‌دادم چه نفرتی نسبت به خود بر می‌انگیخته‌ام. یکی از بزرگترین مشغولیت‌های ذهن من این بود که آیا مادرم مرا تخم گذاشته یا زاییده است وقتی فهمیدم این پرندگان هستند که از موهبت تخم گذاری برخوردارند وسوسه دانستن اینکه ما چطور از مادرمان متولد می شویم رهایم نمی‌کرد. زمانی مادرم به تمام وسوسه هایم پایان داد و گفت شکمش را مثل هندوانه بریده‌اند و مرا به دنیا آورده‌اند. سالها بعد فهمیدم که دروغ گفته بود. بزرگتر که شدم دروغ‌های بزرگتری شنیدم اما ناگهان یک روز پی بردم می‌توانم با نوشتن از رنج دروغ‌هایی که می‌شنوم کم کنم. بهار55 به‌ دنیا آمدم. در رشته‌ای نامربوط تحصیل کردم و در حرفه‌ای نامربوط تر اشتغال دارم.

فهرست مقالات:
خیانت (خیانت)