عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : asreen.com
ایمیل : asreen@gmail.com

معرفی :
ارثِ یکی از روزهای به نام تاریخ سند خورده‌ی دهه‌ی اول بهمن‌ام. نامم معرف نسب و قبیله‌ام است. همان ساکنین مغرور و بلند غربِ کشور حوالی شاهو کوه، و با قبیله‌‌ای دیگر، اطراف سبلان و مغان هم نسبت دارم. فکر می‌کردم یک‌روز نویسنده می‌شوم. نشدم! حالا هم اگر می‌نویسم، بیشتر برای پر کردن گودچاله‌های ذهنم است. همین.

فهرست مقالات:
دریا دریا فاصله (فاصله)