عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.zeno.blogfa.com
ایمیل : mekabizblog@gmail.com

معرفی :
نام من در فضای مجازی مکابیز است. این نام واقعی من نیست. ارادتی به مکابیز تاریخی یا نمونه‌ی آوازه‌خوان لس‌انجلسی‌اش ندارم. این نام را اتفاقی و از آنجایی که اندکی غریب و اندکی خنثی بود برگزیدم. در دانشگاه فلسفه خوانده‌ام و احتمالاً خواهم خواند. سعی می‌کنم در اینجا و جاهای دیگر چیزهایی بنویسم که در آن از افعالی نظیر «گردید» و «می‌باشد» استفاده نشده باشد. از دنیای شما یکی مادرم را دوست دارم و دیگری فرانتز کافکا را. از بچه‌ها و سوسک‌ها هم خوشم نمی‌آید. کمر به نابودی‌شان نبسته‌ام، همین که نزدیک من نپلکند کافی است.

فهرست مقالات:
اینه، چیزه، بیخیال (روشنفکری)
هیچکس تنها نیست (تنهایی)
نخیر جیگرم (خدا)
اینو نگا (هزارتو)