عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.35dg.com
ایمیل : 35degree@gmail.com

معرفی :
شايد سه – چهار سالم بيشتر نبود كه راه كارگاه را به دنبال پدرم ياد گرفتم و از همان روزها بود كه مغزم مغز يك صنعتگر شد. دبستاني بودم كه خاطره نويسي را با گلايه از برادر كوچكترم شروع كردم و دبيرستان مي رفتم كه گيج نوشت‌هاي نوجواني را به عنوان خروجي مغزم ثبت كردم. در دانشگاه فهميدم كه پول درآوردن كار مهمي به حساب مي آيد و نه با نوشتن و نه با كارگاه رفتن و نه حتا با درس خواندن نمي توان پولدار شد. اين را هم ياد گرفتم كه اخلاق داشتن و پول درآوردن دو مقوله هستند كه گاهي خيلي با هم سر جنگ دارند. حالا دلم مي خواهد خوب بنويسم، دلم مي خواهد تا آخر دنيا درس بخوانم، دلم مي خواهد صنعتگر باشم، دلم مي خواهد پولدار باشم،‌ دلم مي خواهد با اخلاق باشم، و البته دلم مي خواهد دل نرمم را فداي هيچ‌كدام از هدفهاي ديگرم نكنم، يك جورهايي عاشق‌پيشه باشم... ملغمه‌اي از كلي هدفهاي مهم... زندگي‌ام را دوست دارم.

فهرست مقالات:
كوتاه در مظلوميت تنهايي (تنهایی)
سه عشق (رقص)