عضویت : همکار هزارتو
وب سایت :
ایمیل : mousavionline80@yahoo.com

معرفی :
متولد ١٣٦٠(مشهد) هستم و بعضی وقت‌ها چیزهایی می‌نویسم.

فهرست مقالات:
دست آخر (تنهایی)