عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : ankabut.blogspot.com
ایمیل : spider.amin@googlemail.com

معرفی :
امین نویسنده وبلاگ عنکبوت: به طور موقت در لندن ساکن هستم، ریاضیات محض خوانده‌ام و الآن در حیطه‌ی تارعنکبوت جهان‌گستر اینترنت کار میکنم. مشغولیت‌های کارورزانه و آماتوری دیگری هم دارم: ادبیات و فلسفه و مذهب برایم جالب‌اند. به تاریخ و سیاست هم که عجالتاً شغل دوم خیلی‌ها شده سرک می‌کشم ولی هیچ ادعایی در این رشته‌ها ندارم. گاهی ممکن است جملات خبری زیاد بنویسم ولی در واقع یک «به نظر من» در ابتدای هر یک هست که اینجا از همه‌شان فاکتور گرفته‌ام: یعنی زیاد جدی نگیرید.

فهرست مقالات:
تخیلاتی که وجود دارند (وجود)
آسمان سکوت (سکوت)
منتظرم بچرخد (مرگ)
تاريخ ساده‌ (امپراطوری)
حکايت (تردید)
عصر رسانه (رسانه)
برشهايی از فضا-زمان من (تصویر)
نقش بر آب (نوشتن)
تأملات يک خواب‌نورد (خواب)
بازیِ معنا و فروبستگیِ بيان (بازی)
شب قتل (گوسفند)
تاريک و روشن (روشنفکری)
تجربه شهر (شهر)
به نام خدا (خدا)
اشتباه می‌کرديم (هزارتو)