عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.diogenpast.blogspot.com
ایمیل : pashajavadi@gmail.com

معرفی :
کباب کوبیده دوست دارم ،با سالاد کلم ،خیار شور شراب قرمز و پنیر فرانسوی و انگور عسگری و بستنی اکبر مشدی بیشتز بخواین بدونین از کله پاچه بدم میاد و از خاله زنک بازی و فضولی

فهرست مقالات:
یه هیچ پیچ پیچی (خدا)