کریس ریدل
تعالیم گائوتمه بودا برای گوسفندان

گوشی در باش و گوشی دروازه
به سوی رستگاری بشتاب!
در گله به کجا می‌روی؟
این صورت از حقیقت درون بردار.
تعالیم گائوتمه بودا برای گوسفندان را که خواندی
بی‌جرئت و سر‌به‌زیر نیستی.
غش را از جان زدوده‌ای و بخت آفتای در تو خانه کرده است
و راه را می‌شناسی.
به دنیا دو راه نگاه: راه...... و بی‌راهآن چه از توست از آنِ تو نیستبنشین و بشنو، به همین سادگیآن چه یار خاطر توست گردآور
چه حاصل از آنچه بار خاطر تو استرهبر تویی، راهبر توییدر پی روشنگری رفته
به خطه‌ی وهم رسدتن دریاب، بر تو چه می‌گذردمعجزه‌ای است هر دم زندگیتن فرتوت شود، جان بدرخشدواقعیت تماشایی است، به همین سادگیآنان که «کارما»ی نیکو دارند و درستکارند
از این جهان در گذرند
و دیگر بار شادمانه زاده شوند...تعالیم گائوتمه بودا برای گوسفندان، مصور: کریس ریدل، مصنف: لوییز هاوارد، ترجمه‌ی هرمز ریاحی، نسرین طباطبایی، ناتالیا ایوانوا، نشر پیکان، چاپ اول، 1381
نظرات ارسال شده
مهدی در 11 تير 1387
آخی... چرا هیچکی نظر نداده!!!

email | website