خاطرات آدم و حوا
مارک تواین، خاطرات آدم و حوا، ترجمه‌ی حسن علیشیری، نشر دارینوش، ۱۳۸۴
یکی از متفاوت‌ترین جلوه‌های طنز مارک تواین. تابوشکنی و طنازی نویسنده مبهوت‌کننده است و نتیجه کتابی است بسیار بسیار خواندنی.
غرور و تعصب
جو رایت، غرور و تعصب، ۲۰۰۵
غرور و تعصب بر اساس رمان مشهور جین آستن ساخته شده است. به نظر می‌رسد این فیلم یکی از بهترین‌های فیلم‌های اقتباسی سال‌های اخیر باشد. کیرا نایتلی بابت بازی بسیار زیبایش در این فیلم نامزد اسکار بود.
کوهِ جادو
توماس مان، کوهِ جادو، ترجمه‌یِ حسنِ نکوروح، نشرِ نگاه ۱۳۶۷
توماس مان یکی از بهترین نویسندگانِ آلمانی است، که جایزه‌یِ نوبل را با نخستین و خام‌ترین رمانِ خود گرفته؛ این داستان، از بهترین آثارِ اوست. سیرِ عجیبِ داستان، اثر را به‌کلی از شکلِ رمانِ کلاسیک خارج کرده، و به کوشش و جستجویی فلسفی و روان‌شناختی بدل می‌کند، که با اشاراتِ مدام به امورِ اجتماعی و سیاسی تکمیل می‌شوند. بدین ترتیب در کنارِ لذت بردن از متنِ داستان، در حاشیه، تصویرِ کامل و قابلِ اعتمادی نیز از فضایِ آلمانِ آغازِ جنگ، و مباحثِ فکری و سیاسیِ (بورژوازیِ) آن نیز به خواننده ارائه می‌شود.
اخلاقِ صغیر
تئودور آدورنو، اخلاقِ صغیر، ترجمه‌یِ حمیدِ فرازنده، نشرِ نقشِ خورشید ۱۳۸۴
کتابی روان و خواندنی از یکی از فیلسوفانِ مکتبِ فرانکفورت، که به جایِ طرحِ مباحثِ پیچیده و دشوارفهمِ فلسفی و تاریخی، مستقیماً به نقدِ امورِ اجتماعی و شخصی در جامعه‌یِ معاصر (خود) می‌پردازد. نظمِ کتاب، شبیهِ وبلاگ است: متن‌هایِ کوتاه و مستقل، هریک درباره‌یِ موضوعی خاصِ خود. با وجودِ انتظاری که کسی ممکن است از «آدورنو» داشته باشد، و با وجودِ ترجمه‌یِ نامطلوب، خواننده هنگامِ خواندن وزنِ چندانی بر خود حس نخواهد کرد، انگار در حالِ خواندنِ وبلاگی باشد.
تعریفِ پست‌مدرن برایِ بچه‌ها
ژان-فرانسوا لیوتار، تعریفِ پست‌مدرن برایِ بچه‌ها، ترجمه‌یِ آذینِ حسین‌زاده، نشرِ ثالث ۱۳۸۴
کتاب، همان‌چیزی است که اسم‌اش می‌گوید: مجموعه‌یِ نامه‌هایی که لیوتار برایِ توضیحِ پست‌مدرنیسم برایِ فرزندانِ دوستان‌اش نوشته. هرچه نباشد، بهترین محلِ شروع برایِ خواننده‌یِ علاقمندی است، که همیشه از فهم‌ناپذیریِ پست‌مدرنیسم شکایت دارد.
نامه هایِ فروغِ فرخزاد
خاله‌زنکی هم از آن چیزهایِ ایرانی است که ترک‌اش مرض می‌آورد؛ برایِ خاله‌زنکی چه‌جایی بهتر از نامه‌هایِ خصوصیِ فروغ.
پروازِ ایکار
رمون کنو، پروازِ ایکار، ترجمه‌یِ کاوه سید حسینی، نشرِ نیلوفر
یک داستانِ بسیار جذاب و سرگرم‌کننده، به سبکِ سورئالیستی؛ از کتاب‌هایی که وقتی دست گرفته شد، خواننده را مجبور می‌کند یکسر تا انتهایش را بخواند.