مجله‌ی هزارتو: هزارتو مانی ب.

نامه از آسایشگاه
سلام دوست عزیز در باره هزارتو باید بدانید که .... نه ... درواقع بایدی در کار نیست.
منظور این‌که٬ لازم است بدانید که ... نه ... چه لزومی؟ هیچ لزومی درکار نیست.
می‌خواهم بگویم٬ بی‌فایده نیست بدانید که ... فایده؟ ... نه. هیچ فایده‌ای ندارد.
...
خب٬ ... پس بگذریم.

 روز بخیر.
دوست شما مانی ب.
لینک : http://hezartou.com/article.php?arid=2522&uid=39